Vitamin B

Vitamin B (13)

24/09/2015 - 16:14

 

1. Tên sản phẩm: Lutavit® Calpan

2. Công dụng: bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi

3. Thành phần: Vitamin B5 98%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu vàng, không tan hoàn toàn trong nước

5. Đóng gói: 25kg/bao PE 1 lớp

6. NSX: BASF

7. Xuất xứ: Đức

8. Hạn Sử Dụng: 36 tháng

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 932 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 17:00
24/09/2015 - 16:11

1. Tên sản phẩm: Cuxavit® B12 1% HPLC

2. Công dụng: bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi

3. Thành phần: Vitamin B12 01%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu hồng, không tan trong nước

5. Đóng gói: 20kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Lohmann Animal Nutrition GmBH

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 36 tháng

Đánh giá
(2 Đánh giá)
Đọc 1018 lần
24/09/2015 - 14:54

 

1. Tên sản phẩm: Vitamin B6 HCL

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B6 98%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Xinfa Pharmacheutical / Jiangxi Tianxin

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 36 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 772 lần
16/07/2015 - 18:24

1. Tên sản phẩm: Lutavit® B2 80 SG

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B2 80%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu vàng, không tan hoàn toàn trong nước

5. Đóng gói: 25kg/bao PE 1 lớp

6. NSX: BASF

7. Xuất xứ: Hàn Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 24 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 902 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 17:01
17/07/2015 - 01:22

1. Tên sản phẩm: Cuxavit B1 mononitrate

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B1 99%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Lohmann Animal Nutrition GmbH

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 48 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 982 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 17:03
17/07/2015 - 00:01

1. Tên sản phẩm: Nicotinamide

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B3 (PP) 99%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/Carton, bao nhôm bên trong

6. NSX: Jiangsu Brother

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 24 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 1023 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 10:34
27/07/2013 - 06:42

1. Tên sản phẩm: Rovimix ® Niacin 99,5%

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B3 (PP) 99,5%

4. Đặc điểm: dạng hạt, màu trắng,không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/bao giấy 3 lớp

6. NSX: DSM - Lonza

7. Xuất xứ: Thụy Sỹ

8. Hạn Sử Dụng: 36 tháng

Đánh giá
(3 Đánh giá)
Đọc 1401 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 13:51
27/07/2013 - 06:42

1. Tên sản phẩm: Vitamin B1 HCL

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B1 99%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Jiangsu Brother / Jiangxi Tianxin

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 36 tháng

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 920 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 14:02
26/07/2013 - 23:42

 

1. Tên sản phẩm: Vitamin B1 mono

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B1 99%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Jiangsu Brother / Jiangxi Tianxin / Xinfa Pharmacheutical

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 36 - 48 tháng

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 859 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 14:13
26/07/2013 - 23:41

1. Tên sản phẩm: Cuxavit B6

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B6 99%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Lohmann Animal Nutrition GmBH

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 48 tháng

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 1139 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 28 Tháng 9 2015 14:36
26/07/2013 - 23:41

1. Tên sản phẩm: Cuxavit Calpan

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B5 98%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Lohmann Animal Nutrition GmBH

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 36 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 954 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 14:25
26/07/2013 - 23:41

1. Tên sản phẩm:  Vitamin B12 1% UV

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B12 1%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu hồng, không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: HERO Chemical / NCPC Victor

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 24 tháng

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 853 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 28 Tháng 9 2015 15:43
26/07/2013 - 23:41

1. Tên sản phẩm: Folid Acid

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B9 97%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu vàng đậm, không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Xinfa Pharmaceutical / Xinhong / Jiangxi Tianxin

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 36 tháng

Đánh giá
(2 Đánh giá)
Đọc 867 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 14:39