Nhà sản xuất

Nhà sản xuất (44)

24/09/2015 - 15:21

1. Tên sản phẩm: Lutavit® A 1000 plus

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin A coated 1.000.000IU/G

4. Đặc điểm: dạng hạt, màu nâu vàng, không tan trong nước

5. Đóng gói: 20kg/bao PE

6. NSX:  BASF

7. Xuất xứ: Đức.

8. Hạn Sử Dụng: 18 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 800 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 16:59
24/09/2015 - 15:19

1. Tên sản phẩm: Cuxavit® A 500

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin A 500.000IU/G

4. Đặc điểm: dạng bột, màu nâu vàng, không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Lohmann Animal Nutrition GmBH

7. Xuất xứ: Trung Quốc.

8. Hạn Sử Dụng: 36 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 835 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 28 Tháng 9 2015 14:34
24/09/2015 - 15:16

1. Tên sản phẩm: Cuxavit® A 1000

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin A 1.000.000IU/g

4. Đặc điểm: dạng hạt, màu nâu vàng, không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Lohmann Animal Nutrition GmBH

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 36 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 792 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 28 Tháng 9 2015 14:34
24/09/2015 - 15:10

1. Tên sản phẩm: Rovimix® D3 500

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin D3 500.000IU/g

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, PHÂN TÁN trong nước

5. Đóng gói: 20kg/bao giấy 3 lớp

6. NSX: DSM

7. Xuất xứ: Pháp

8. Hạn Sử Dụng: 24 tháng

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 1054 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 26 Tháng 10 2015 08:34
24/09/2015 - 15:04

 1. Tên sản phẩm: Vitamin E 50%

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin E 500.000 IU/g

4. Đặc điểm: dạng hạt, màu trắng ngà,không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/bao giấy 3 lớp

6. NSX: Zhejiang NHU / ZMC / Anhui Tiger

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 24 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 765 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 28 Tháng 9 2015 15:49
16/07/2015 - 18:24

1. Tên sản phẩm: Lutavit® B2 80 SG

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B2 80%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu vàng, không tan hoàn toàn trong nước

5. Đóng gói: 25kg/bao PE 1 lớp

6. NSX: BASF

7. Xuất xứ: Hàn Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 24 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 915 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 17:01
17/07/2015 - 01:22

1. Tên sản phẩm: Cuxavit B1 mononitrate

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B1 99%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Lohmann Animal Nutrition GmbH

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 48 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 994 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 17:03
17/07/2015 - 08:07

 1. Tên sản phẩm: Vitamin A Acetate 500

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin A 500.000 IU/g

4. Đặc điểm: dạng hạt, màu vàng nâu,không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/bao, bao giấy 3 lớp

6. NSX: Zhejiang NVB (NHU Group) hoặc Xiamen Kingdomway

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 24 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 1015 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 10:29
17/07/2015 - 00:01

1. Tên sản phẩm: Nicotinamide

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B3 (PP) 99%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/Carton, bao nhôm bên trong

6. NSX: Jiangsu Brother

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 24 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 1036 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 10:34
11/07/2015 - 18:31

1. Tên sản phẩm: Vitamin A Acetate 1000

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin A 1.000.000 IU/g

4. Đặc điểm: dạng hạt, màu vàng nâu,không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Xiamen Kingdomway

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 24 tháng

 

 

 

 

 

 

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 822 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 26 Tháng 10 2015 08:42
27/07/2013 - 06:42

1. Tên sản phẩm: Rovimix ® Niacin 99,5%

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B3 (PP) 99,5%

4. Đặc điểm: dạng hạt, màu trắng,không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/bao giấy 3 lớp

6. NSX: DSM - Lonza

7. Xuất xứ: Thụy Sỹ

8. Hạn Sử Dụng: 36 tháng

Đánh giá
(3 Đánh giá)
Đọc 1413 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 13:51
28/07/2013 - 03:42

1. Tên sản phẩm: PVP Iodine

2. Công dụng: khử trùng ao, trại

3. Thành phần: Iodine 11%

4. Đặc điểm: dạng hạt, màu nâu đỏ, tan trong nước

5. Đóng gói: 70kg/Thùng nhựa, bao nilon bên trong

6. NSX: BASF

7. Xuất xứ: Mỹ

8. Hạn Sử Dụng: 24 tháng

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 876 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 17:15
27/07/2013 - 06:42

1. Tên sản phẩm: Vitamin B1 HCL

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B1 99%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Jiangsu Brother / Jiangxi Tianxin

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 36 tháng

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 931 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 14:02
26/07/2013 - 23:42

 

1. Tên sản phẩm: Vitamin B1 mono

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B1 99%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Jiangsu Brother / Jiangxi Tianxin / Xinfa Pharmacheutical

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 36 - 48 tháng

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 871 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 14:13
26/07/2013 - 23:42

1. Tên sản phẩm: Vitamin D3 oil 4 MIU/G

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin D3 4.000.000 IU/g

4. Đặc điểm: dạng lỏng, màu vàng nhạt, không tan trong nước

5. Đóng gói: 10kg/carton - 25kg/drum

6. Nhà Sản Xuất:  Zhejiang Garden Biochemical

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 12 tháng

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 845 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ tư, 21 Tháng 10 2015 10:43
26/07/2013 - 23:41

1. Tên sản phẩm: Cuxavit B6

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B6 99%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Lohmann Animal Nutrition GmBH

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 48 tháng

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 1152 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 28 Tháng 9 2015 14:36
26/07/2013 - 23:41

1. Tên sản phẩm: Cuxavit Calpan

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B5 98%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Lohmann Animal Nutrition GmBH

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 36 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 967 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 14:25
26/07/2013 - 23:41

1. Tên sản phẩm:  Vitamin B12 1% UV

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B12 1%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu hồng, không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: HERO Chemical / NCPC Victor

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 24 tháng

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 870 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 28 Tháng 9 2015 15:43
26/07/2013 - 23:41

1. Tên sản phẩm: Folid Acid

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin B9 97%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu vàng đậm, không tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Xinfa Pharmaceutical / Xinhong / Jiangxi Tianxin

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 36 tháng

Đánh giá
(2 Đánh giá)
Đọc 878 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 14:39
27/07/2013 - 13:41

1. Tên sản phẩm: Vitamin K3 MSB 96

2. Công dụng: bổ sung thức ăn chăn nuôi

3. Thành phần: Vitamin K3 50%

4. Đặc điểm: dạng bột, màu trắng, tan trong nước

5. Đóng gói: 25kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: Brother Enterprise

7. Xuất xứ: Trung Quốc

8. Hạn Sử Dụng: 24 tháng

Đánh giá
(2 Đánh giá)
Đọc 862 lần
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 14:53
Page 2 of 2